info@financije-astra.com
+385 1 6189 461

Analiza poslovanja IT sektora u 2019.godini

07/2020
IT-evci najavili kakve brojke očekuju 2020., u 2019. ponovo oborili rekorde

Zadnjih nekoliko mjeseci puno sam razgovarala s IT tvrtkama o nastaloj situaciji. IT tvrtke koje su bile vezane uz najviše pogođene sektore (npr. avioprijevoz, turizam, zabava, sport), očekivano imaju najveći pad prihoda u 2020., čak i do 85%.

Može se zamijetiti i očekivani pad ukupnih prihoda kod onih koji imaju značajni udio „infrastrukture“ (oprema i licence) u svom poslovanju jer im taj segment ove godine drastično pada, no istovremeno, očekuju rast prihoda od uslužnog segmenta koji je ujedno i profitabilniji pa takav razvoj događaja ne mora nužno biti loš.

IT agencije, tvrtke koje rade razvoj IT rješenja za klijente, imaju vrlo šaroliku situaciju. Nevjerovatno je koliko se okolnosti razlikuju od tvrtke do tvrtke te gotovo da i nema pravila kako COVID 19 utječe na njihovo poslovanje. Razgovarala sam s nekoliko većih IT agencija, neki planiraju značajan rast, neki blaži pad. Zaključila sam da je u ovoj situaciji trebalo imati puno sreće. Naime, njihovi klijenti, iako često dolaze iz sličnih industrija i geografskih tržišta, različito su reagirali na pandemiju i donosili različite odluke. Neki klijenti su zakočili sve investicije i čekaju što će biti, dok su drugi ubrzali digitalizaciju svog poslovanja te povećali ulaganja u taj segment.

Tvrtke koje imaju svoje proizvode različito će proći ove godine, ovisno o kakvim je IT proizvodima riječ. Tako će oni s proizvodima koji pospješuju bilo kakvo online poslovanje profitirati, dok će oni s proizvodima za turizam, terensku prodaju, sport i evente, na žalost, bilježiti značajne gubitke.

Sve nas zanima kako će IT ukupno proći ove godine pa sam napravila anketu čije rezultate donosim u ovoj kolumni. No, prije nego vam otkrijem što ste odgovorili, ajmo malo vidjeti što ste radili u 2019.godini.

Podaci za 2019. su preliminarni i nisu sve tvrtke još objavile izvješća tako da se te brojke svake godine na kraju povećaju. Bitno je napomenuti da u analizi nisu obuhvaćene mnoge tvrtke koje definitivno spadaju u računalno progamiranje, ali imaju neki drugačiji NKD (poput Ericssona), a nisu obuhvaćeni ni izvještaji tvrtki koje imaju NKD oznake 58.21 (računalne igre) te 58.29 (izdavanje ostalog softvera).

Analiza se odnosi isključivo na tvrtke NKD-a J62 u sustavu poreza na dobit čija su financijska izvješća dostupna na javnim servisima u trenutku ove analize, te ne obuhvaća obrte, osim onih u sustavu poreza na dobit.

Prihodi IT sektora u 2019. premašili 13,35 milijardi kuna uz izvoz od 4,6 milijardi kuna. Rast profitabilnosti, ulaganje u istraživanje i razvoj, otvoreno 2.271 novih radnih mjesta.

U 2019. godini naši softveraši ponovo bilježe rekorde.  U 2019. godini IT sektor (NKD 62) je, u odnosu na 2018. g., ostvario rast prihoda od 14%, rast izvoza 18% i otvorio 2.271 novih radnih mjesta (rast 12%). Ostvarene stope rasta prihoda i izvoza su nešto manje od onih iz 2018., no i baza je veća pa vjerojatno nema razloga za nezadovoljstvo. Posebno dobra vijest je što se povećala profitabilnost tvrtki pa prosječna neto marža u 2019. iznosi 10%, dok je za 2018. iznosila 9% (ako se sjećate, nisam baš bila sretna s trendom pada profitabilnosti u lanjskoj kolumni na ovu temu). Neto dobit je rasla 25%, a neto dobit po zaposleniku rasla je 11%. Nadam se da je ovo početak novog trenda u IT sektoru, onog u kojem brinemo o profitabilnosti i dugoročnoj održivosti, a ne samo o prihodu i rastu broja zaposlenika pod svaku cijenu. OK, teško da ćemo u 2020. imati nastavak tog trenda, ali ovo ionako nije godina koju će trebati uključivati u analize dugoročnih trendova.

U brojkama, prema trenutnim podacima, IT sektor (J62) je lani prihodovao 13,35 milijardi kuna, od čega 4,6 milijardi na stranim tržištima, a što su novi rekordi naše IT industrije.

Izvoz sudjeluje s 36% u poslovnim prihodima, a u apsolutnom iznosu je rastao za cca 700 mil kn.

Prethodnih godina izvoz IT sektora raste za cca 350-400 mil kn godišnje, dok se udio izvoza u poslovnim prihodima zadržavao se na oko 30%. U 2018. je ostvaren solidan pomak na bolje (33-34%), a u 2019. se nastavlja pozitivan trend.

Tablica 1: J62 u brojkama

NKD 62 u RH
Stavka/pokazatelj 2018 2019 2019/2018
Ukupni prihodi (mil HRK) 11.746 13.352 14%
Poslovni prihodi (mil HRK) 11.632 13.206 14%
Izvoz (mil HRK) 3.855 4.559 18%
Udio izvoza u poslovnom prihodu (%) 34% 36% 4%
Neto dobit (mil HRK) 1.061 1.329 25%
Neto profitna marža % 9% 10% 10%
Izdaci za razvoj (mil HRK) 152 177 16%
Broj zaposlenika prema satima rada 18.244 20.515 12%
Neto dobit po zaposlenom 58.156 64.782 11%

Izvor: FINA; Obrada: Tajana Barančić i Konter d.o.o.

Struktura IT sektora u Hrvatskoj –  bitno za širu sliku te za primjenu rezultata ankete na cijeli sektor

Prethodnih godina se u svojim analizama financijskih izvještaja IT sektora nisam puno bavila strukturom sektora, no ove godine je to nužno. Naime, upravo je ta struktura ključna za interpretaciju rezultata provedene ankete i primjenu vaših odgovora na cijeli sektor, a s ciljem da dođemo do relevatnih projekcija ukupnog J62 za 2020. godinu.

Evo nekoliko bitnih informacija o strukturi poduzetnika u J62 za 2019.godinu:

 • Ukupni broj poduzetnika: 4.245 (232 više nego u 2018.)
 • Prosječni broj zaposlenika: 5
 • Poduzetnici koji posluju s dobiti: 76%, s gubitkom posluje 24% IT poduzeća (1.031 tvtka gubitaš)
 • Broj poduzeća izvoznika: 1.623 (38,2% ukupnog broja); 128 više nego 2018.
 • 372 IT poduzeća (8,8% ukupnog broja) zapošljavaju 11 i više ljudi, te u ukupnim rezultatima J62 sektora ostvaruju:
  • 74,7% ukupnih prihoda IT sektora, 75,5% ukupnog izvoza te 67,7% ukupnog broja zaposlenika.
  • Među njima je svega 26 gubitaša (od ukupno 1.031 gubitaša u branši), a u ukupnoj neto dobiti sektora sudjeluju sa 66%
  • 302 poduzeća od 372 su izvoznici
  • Generatori su istraživanja i razvoja novih proizvoda i usluga (generiraju preko 80% ukupnog ulaganja IT sektora u R&D&I)
 • Prosječna neto plaća u 2019.godini je iznosila 9.888 kn u IT tvrtkama s 11 i više zaposlenika te 5.604 kn u IT tvrtkama do deset zaposlenika. Podatak je logičan jer veći broj tvrtki ima 1-3 zaposlena, u pravilu su to osnivači i direktori prijavljeni na „direktorske“ minimalce (potpuno opravdano, porezna optimizacija).

Rezultati provedene ankete među IT poduzetnicima o planiranim rezultatima za 2020. godinu i relevantnost anketnog uzorka

Posljednjih dana razgovarala sam s preko 70 direktora i vlasnika IT tvrtki i pitala sam ih da procjene, rast ili pad prihoda, izvoza i broja zaposlenika do kraja 2020. u odnosu na 2019. Njihovi odgovori predstavljaju njihovu konzervativnu procjenu prema informacijama koje danas imaju te ugovorima koji su potpisani ili otkazani.

U uzorak sam na kraju izabrala 52 tvrtke različitih veličina, ali i segmenata poslovanja unutar IT sektora. Izuzela sam one koji predstavljaju svojevrsne ekstreme iz bilo kojeg razloga, kako ne bi bitno narušili ukupne rezultate.

Odabrane tvrtke zajedno imaju u ukupnim rezultatima J62 sektora u 2019.godini sljedeće udjele:

 • 19,7% ukupnih prihoda
 • 22,4% ukupnog izvoza
 • 14,6% ukupnog broja zaposlenika

Prosječna anketirana tvrtka ima preko 50 zaposlenika, oko 50 mil kn prihoda i 20 mil kn izvoza. Među anketiranima je i pet tvrtki koje svake godine spadaju u top 10-20 IT tvrtki po veličini, a njihovo poslovanje iznimno bitno utječe na ukupne rezultate sektora.

Kada pogledate prethodno navedene statističke podatke o strukturi cjelokupnog IT sektora, iznimno je bitno procijeniti što će se događati s tvrtkama preko 11 zaposlenika te s onima do 10 zaposlenika, te njihove projekcije primjeniti na njihova učešća u pojedinim rezultatima cjelokupnog sektora.

Rasponi odgovora mojih ispitanika vrlo su veliki. Od ukupnog broja ispitanika, njih 44% planira imati rast prihoda i to od 5-150%, njih 37% planira pad 5-80%, a ostatak misli da će godina biti na razini prethodne. U sljedećoj tablici donosim analizu odgovora po ispitanim subjektima.

Tablica 2: Raspon odgovora anketiranih tvrtki

Rezultati ankete Postotak anketiranih Raspon pada/rasta Prosjek
Postotak tvrtki s padom prihoda 37% 5-80% -18%
Postotak s padom izvoza 29% 10-70% -21%
Postotak s padom broja zaposlenika 10% 5-85% -21%
Postotak tvrtki s rastom prihoda 44% 5-150% 22%
Postotak s rastom izvoza 48% 5-100% 20%
Postotak s rastom broja zaposlenika 62% 5-100% 16%
Razlika do 100% su ispitanici koji planiraju istu razinu pojedine kategorije kao i u 2019.

Obrada: Tajana Barančić, Astra poslovni inženjering d.o.o.

Izdvojila sam i posebno obradila rezultate tvrtki do 10 zaposlenika i onih preko 10 zaposlenika i došla sam do sljedećeg rezultata:

COVID 19 kriza će najviše pogoditi mikro tvrtke koje prosječno očekuju pad prihoda od 7,1% te pad izvoza od  26,6%. Zanimljivo je da ujedno planiraju rast broja zaposlenika za čak 14%.

Veće tvrtke planiraju prosječno rast prihoda od 9,6%, izvoza od 32,8% te rast broja zaposlenika za 9,1%.

Za sve tvrtke iz anketnog uzorka sam izvadila podatke iz 2019., te na njih primjenila njihove projekcije za 2020. kako bih dobila realne prosječne stope rasta/pada. Potom sam dobivene stope rasta/pada uzela u omjer s učešćem i „težinom“ prihoda, izvoza i broja zaposlenika prema veličini tvrtki u ukupnom sektoru J62.

Ukupni rezultati ankete primjenjeni na cijeli sektor J62 za 2020.

Pod pretpostavkom da se globalna situacija s COVID 19 neće značajnije pogoršati do kraja godine, možemo se nadati da će IT u Hrvatskoj relativno dobro prebroditi ovu godinu, obzirom na okolnosti. Naravno, govorim o ukupnim uprosječenim brojkama za cijeli sektor. Na žalost, bit će puno, primarno mikro tvrtki, koje će dramatično osjetiti pad poslovanja te će se vjerojatno neke i zatvoriti. Utješna je činjenica da su takve tvrtke obično vrlo žilave i prilagodljive, smanjile su plaće, broj zaposlenika, režu sve troškove, stežu remen i traže neke nove prilike.

Kako stvari danas izgledaju, IT sektor bi u 2020. godini mogao imati skroman rast prihoda od cca 5%, izvoza od čak 18% i rast broja zaposlenih za 11%.

Tablica 3. Rezultati ankete i projekcija za 2020.godinu za J62

Plan 2020. (anketa)
Stavke % rasta/pada (do 10 zaposlenika) % rasta/pada (11+ zaposlenika) Ukupno plan 2020 (do 10 zaposlenih) Ukupno plan 2020. (11+ zaposlenih) UKUPNO J62- plan % 2020/2019
Prihodi u mil kn -7,1% 9,6% 3.142 10.929 14.071 5,4%
Izvoz u mil kn -26,6% 32,8% 819 4.574 5.393 18,3%
Zaposlenici prema satima rada 14,3% 9,1% 7.569 15.163 22.732 10,8%

Obrada: Tajana Barančić, Astra poslovni inženjering d.o.o.

Rezultati ankete pokazuju da su veći IT poduzetnici ipak u većem dijelu uspješno ugovorili poslove, primarno u inozemstvu. Bili su turbulentni posljednji mjeseci, neki projekti su zaustavljeni, neki prolongirani, neki otkazani…. ipak, bilo je više onih koji su odlučili dodatno uložiti u digitalizaciju njihovog poslovanja i te usluge naručiti od naših IT poduzetnika. Nadam se od srca da će tako i biti na kraju te da ćemo iduće godine u ovo vrijeme analizirati ostvarene rezultate sa zadovoljstvom i olakšanjem te da će cijela ova situacija biti daleko iza svih nas.

Što dalje? Kakva će biti 2021.?

Naravno, nitko nema odgovor na ova pitanja. Značajan broj mojih anketiranih sugovornika izrazio je bojazan od iduće godine, 2021. je zbilja velika nepoznanica iz dva razloga: nitko ne zna što će biti globalno s COVID 19 te nisu gotovi budžeti naših (vaših) klijenata za iduću godinu, sada se izrađuju i bit će poznati na jesen. Stoga će na jesen biti nešto jasnija situacija kad se usvoje budžeti tvrtki za 2021., tada ćemo vidjeti misle li nastaviti ulagati u IT sustave, outsourcati svoje IT segmente, digitalizirati se… ili će ipak pod pritiskom COVID 19 usporiti ulaganja. Nadam se zbog svih nas da će se digitalizacija ipak ubrzati i da će 2021. biti manje zahtjevna i nepredvidiva u konačnici.

Da, bilo bi dobro na jesen ponoviti ovu anketu kad bismo mogli imati relevantnije podatke za 2020. kao i neka prva očekivanja za 2021. godinu.

Ukoliko nađem jedno tjedan dana vremena za telefonske pozive (ne, ne reagirate na mail i online ankete, moram vas nazvati), čujemo se i analiziramo opet za koji mjesec.

Do tada vam želim mirno more.

KLIJENTI

Astra poslovni inženjering

Usluge

Kontakt