info@financije-astra.com
+385 1 6189 461

Savjetodavne
usluge

Naše osnovno načelo je prepoznati i pravilno identificirati
potrebe i realne mogućnosti Klijenta te procijeniti jesmo li
međusobno pravi odabir. Rezultat ovakvog pristupa su
dugogodišnji zadovoljni klijenti, iznimno visoka stopa
financiranih EU projekata te veliki broj uspješno provedenih
M&A transakcija. Usluge savjetovanja pružaju sestrinske
tvrtke unutar naše grupe.

Savjetodavne
usluge

Naše osnovno načelo je prepoznati i pravilno identificirati
potrebe i realne mogućnosti Klijenta te procijeniti jesmo li
međusobno pravi odabir. Rezultat ovakvog pristupa su
dugogodišnji zadovoljni klijenti, iznimno visoka stopa
financiranih EU projekata te veliki broj uspješno provedenih
M&A transakcija. Usluge savjetovanja pružaju sestrinske
tvrtke unutar naše grupe.

Porezne olakšice
- Zakon o poticanju ulaganja

Imamo veliko iskustvo s projektima za porezne olakšice kroz Zakon o poticanju ulaganja i Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte.
Strukturiramo projekt, izrađujemo projektnu dokumentaciju te izvještavamo o provedbi projekta nadležne institucije.
Zakon o poticanju ulaganja daje mogućnost umanjenja stope poreza na dobit od 50%-100% na razdoblje do 10 godina. Također, pruža mogućnost novčanih potpora za otvoreno radno mjesto, za usavršavanje i edukaciju itd.

Uvjeti za IT tvrtke je sljedeće ulaganje u roku od 3 godine:
– ulaganje od 50,000€ u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu i 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike
– ulaganje od 50,000€ u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu i 10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava I softvera – posebno krojena mjera za IT
– ulaganje od 150,000 € i 5 novih radnih mjesta

Porezne olakšice - Državna potpora
za istraživačko-razvojne projekte

Korisnici ove potpore su obveznici poreza na dobit, a ostvaruje se putem dodatnog umanjenja osnovice poreza na dobit za opravdane troškove istraživačko-razvojnih projekata.

Prihvatljivi troškovi istraživačko-razvojnih projekata su sljedeći:
– troškovi osoblja
– troškovi amortizacije instrumenata i opreme
– troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili su licencijom ustupljeni od drugih strana po tržišnim uvjetima
– troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt
– izdaci poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda) nastali izravno kao posljedica projekta
– dodatni režijski troškovi

M&A savjetovanje;
Due diligence

IT sektor je iznimno turbulentan te su akvizicije, investicije, kupovine i prodaje tvrtki svakodnevna pojava. Našim klijentima smo do sada bili podrška u brojnim M&A transakcijama.
Radimo savjetovanje u procesima preuzimanja i prodaja tvrtki, strateških partnerstva, pripajanja i spajanja tvrtki. Pratimo čitav proces od pripreme tvrtke da krene u takav zahvat, vodimo tvrtku kroz čitav proces te je pratimo savjetodavno i nakon transakcije (post akvizicijska faza).
Naša podrška u ovakvim transakcijama može biti na strani kupca (investitora) ili prodavatelja.

Usluge na strani prodavatelja:
– digitalni „data room“
– pojašnjenja računovodstvenih i poreznih pitanja
– izrada poslovnog plana
– pregovarački postupak

Usluge na strani kupca/investitora:
– računovodstveni i porezni due diligence
– analiza poslovnog plana budućeg poslovanja tvrtke koja je predmet akvizicije
– savjetovanje i sudjelovanje u pregovorima oko uvjeta transakcije

Poslovno planiranje i
investicijske studije

– poslovno planiranje
– izrada poslovnih planova i investicijskih studija za potrebe investitora, banaka, VC i private equity fondova

EU
projekti

– Analiza kompanije i projekta
– Odabir optimalnog natječaja
– Strukturiranje projekta i izrada projektne dokumentacije

Fokusirani smo isključivo na natječaje iz područja istraživanja, razvoja i komercijalizacije inovacija te internacionalizacije i digitalizacije poslovanja. Upravo zbog fokusa i uske specijalizacije, imamo iznimno visoku uspješnost.

Porezne olakšice
- Zakon o poticanju ulaganja

Imamo veliko iskustvo s projektima za porezne olakšice kroz Zakon o poticanju ulaganja i Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte.
Strukturiramo projekt, izrađujemo projektnu dokumentaciju te izvještavamo o provedbi projekta nadležne institucije.
Zakon o poticanju ulaganja daje mogućnost umanjenja stope poreza na dobit od 50%-100% na razdoblje do 10 godina. Također, pruža mogućnost novčanih potpora za otvoreno radno mjesto, za usavršavanje i edukaciju itd.

Uvjeti za IT tvrtke je sljedeće ulaganje u roku od 3 godine:
– ulaganje od 50,000€ u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu i 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike
– ulaganje od 50,000€ u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu i 10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava I softvera – posebno krojena mjera za IT
– ulaganje od 150,000 € i 5 novih radnih mjesta

Porezne olakšice - Državna potpora
za istraživačko-razvojne projekte

Korisnici ove potpore su obveznici poreza na dobit, a ostvaruje se putem dodatnog umanjenja osnovice poreza na dobit za opravdane troškove istraživačko-razvojnih projekata.

Prihvatljivi troškovi istraživačko-razvojnih projekata su sljedeći:
– troškovi osoblja
– troškovi amortizacije instrumenata i opreme
– troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili su licencijom ustupljeni od drugih strana po tržišnim uvjetima
– troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt
– izdaci poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda) nastali izravno kao posljedica projekta
– dodatni režijski troškovi

M&A savjetovanje;
Due diligence

IT sektor je iznimno turbulentan te su akvizicije, investicije, kupovine i prodaje tvrtki svakodnevna pojava. Našim klijentima smo do sada bili podrška u brojnim M&A transakcijama.
Radimo savjetovanje u procesima preuzimanja i prodaja tvrtki, strateških partnerstva, pripajanja i spajanja tvrtki. Pratimo čitav proces od pripreme tvrtke da krene u takav zahvat, vodimo tvrtku kroz čitav proces te je pratimo savjetodavno i nakon transakcije (post akvizicijska faza).
Naša podrška u ovakvim transakcijama može biti na strani kupca (investitora) ili prodavatelja.

Usluge na strani prodavatelja:
– digitalni „data room“
– pojašnjenja računovodstvenih i poreznih pitanja
– izrada poslovnog plana
– pregovarački postupak

Usluge na strani kupca/investitora:
– računovodstveni i porezni due diligence
– analiza poslovnog plana budućeg poslovanja tvrtke koja je predmet akvizicije
– savjetovanje i sudjelovanje u pregovorima oko uvjeta transakcije

Poslovno planiranje i
investicijske studije

– poslovno planiranje
– izrada poslovnih planova i investicijskih studija za potrebe investitora, banaka, VC i private equity fondova

EU
projekti

– Analiza kompanije i projekta
– Odabir optimalnog natječaja
– Strukturiranje projekta i izrada projektne dokumentacije

Fokusirani smo isključivo na natječaje iz područja istraživanja, razvoja i komercijalizacije inovacija te internacionalizacije i digitalizacije poslovanja. Upravo zbog fokusa i uske specijalizacije, imamo iznimno visoku uspješnost.

KLIJENTI

Astra poslovni inženjering

Usluge

Kontakt